รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนพระบางวิทยา
300 หมู่ 15   ตำบลหนองกระโดน  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240
เบอร์โทรศัพท์ 056296109


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :