สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน
 
เทียนส่องสว่างภายใต้มงกุฎที่เปล่งรัศมี มีแถบชื่อโรงเรียนและอักษรย่อ

"แสงเทียนนำทาง ลูกพระบางก้าวหน้า"
 
  • เทียน หมายถึง     แสงสว่างแห่งปัญญา
  • มงกุฎ หมายถึง     ความสง่างาม มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี
  • รัศมี      หมายถึง     ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นนนทรี
 
ชื่อสามัญ : Yellow Flamboyant,
วงศ์ : LEGUMINOSAE 
ชื่ออื่น : กระถินป่า กระถินแดง (ตราด), นนทรี(ทั่วไป) สารเงิน  (แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne
ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มสูงได้ถึง 25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดรูปร่มแผ่กว้าง  ใบเป็นใบประกอบขนนกสองชั้นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง    สีเหลือง  มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกในฤดูแล้ง ช่วง เดือนมีนาคม- มิถุนายน

สีเหลืองของดอก    หมายถึง  สีประจำโรงเรียนแทนความเจริญรุ่งเรือง
ช่อดอก       หมายถึง  ความสามัคคี
กลิ่นของดอก          หมายถึง  ชื่อเสียงที่ขจรขจาย