ข้อมูลติดต่อ

ชื่อหน่วยงาน :  โรงเรียนพระบางวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 300 หมู่ 15 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

หมายเลขติดต่อ : โทรศัพท์. 056-296109 โทรสาร. 056-296109 

อีเมล : pb.web@phrabang.ac.th
 
เว็บไซต์ : www.phrabang.ac.th
 
 
สถานที่ใกล้เคียง
  • ร้านโมจิแม่กุหลาบ สาขาหนองเบน
  • สถานีบริการแก๊สแอลพีจี ปตท.หนองเบน
  • ตลาดโรงสี
  • ตลาดเอื้ออารี